Karapatan at Kasaysayan, Katotohanan

Hindi maikakaila ang paglagananap ng disimpormasyon sa komunidad at lalo na sa social media. malaking hamon para sa mga nasa larangan ng gawain para sa karapatang pantao ang pagpapaunawa ng konsepto, kahulugan at maging ng batayan ng karapatang pantaong para sa lahat. Diumano, ang pagiging popular ng dating Presidente Duterte at ang pagbabalik mismo ng mga Marcoses sa kapangyarihan na umani ng malawak na suporta mula sa mga botante ay maituturing na katibayan ng malalang sitwasyon ng kung paano nauunawaan ng marami ang usaping karapatang pantao. Tatalakayin natin ngayon, ang mga hamon o challenges sa pagpapaunawa at pagpapatimo ng karapatang pantao sa mamamayang pilipino at kung hindi nga ba tayo natuto sa kasaysayan ng Martial Law…

Latest TFDP News and Articles

TFDP top stories on politics, legislation,  and government policies as well as updates from around the Philippines regarding human rights.

Campaigns

TFDP aims to stop, prevent & shed light to torture, detention, and killing of political opposition, disappearance of leaders of peasants, workers and students, burning of villages and massive disregard of people’s dignity and rights through our campaigns.

Free All Political Prisoners

TFDP is calling on the Government to release all political prisoners now. These are not criminals. Political prisoners are men and women of conviction who have fought for social change and for the benefit of the marginalized people.

As of December 2021, based on TFDP’s documentation, there are 271 Political Prisoners and Political Detainees languishing in Jails around the country.

Protect Human Rights Defenders

The Task Force Detainees of the Philippines (TFDP), a mission partner of the Association of Major Religious Superiors in the Philippines (AMRSP), respectfully submit this position paper to the House of Representatives Committee on Human Rights to support the enactment of a comprehensive and effective law for the recognition and protection of human rights defenders (HRDs) in the Philippines.

Never Again to Martial Law

The Task Force Detainees of the Philippines (TFDP) vow to never let martial law happen in the country again. In “Remember Repression…Remember Courage…Remember Resistance – A Gathering of Human Rights Defenders”, victims of human rights violations during martial law recalled their experiences during the Marcos dictatorship.

Freedom from Torture

The Task Force Detainees of the Philippines (TFDP) sincerely declare zero tolerance for torture and torturers under the new leadership and that no one shall be subjected to torture in his administration and that violators of human rights will be jailed accordingly.